SƠN PHẢN XẠ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐẦU TIÊN CỦA NHẬT BẢN (Bán ra năm 1979)

MANG LẠI KHÔNG GIAN LÀM VIỆC DỄ CHỊU

12/10/2015 08:37

Một lợi thế rất lớn của SUZUKA là sự đa dạng rộng lớn lĩnh vực ứng dụng của nó.

một trong những lĩnh vực quan trọng mà SUZUKA được sử dụng và rất hiệu quả là các lĩnh vực công nghiệp đặc biệt là khi nó được sơn phủ trên mái nhà máy, ứng dụng này giúp thoải, mát mẻ đặc biệt trong mùa nóng. Với việc áp dụng các SUZUKA vào các nhà máy trên mái nhà, nhiệt độ môi trường xung quanh là giảm đáng kể với mức trung bình của 7 oC. 
 

 

Chia sẻ sản phẩm với bạn bè qua Facebook