SƠN PHẢN XẠ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐẦU TIÊN CỦA NHẬT BẢN (Bán ra năm 1979)

ỨNG DỤNG ĐƠN GIẢN

15/10/2015 | 14:03

SUZUKA là ứng dụng đơn giản: bởi vì bạn chỉ cần sơn mái hoặc tường SUZUKA là một loại sơn cách nhiệt cách mạng phủ rất dễ sử dụng, để có được nhiều lợi ích trong một sản phẩm và giảm chi phí của các hoạt động vật liệu cách nhiệt.

ĐỘ BỀN

15/10/2015 | 13:50

SUZUKA đã được áp dụng trên phạm vi truy cập của con người và ruộng bậc thang và chống lại trong nhiều năm. M ột số ứng dụng đạt 15 NĂM BỀN VỮNG

KHÔNG THẤM NƯỚC

15/10/2015 | 13:32

SUZUKA 100% không thấm nước. Vì vậy việc áp dụng SUZUKA trên bức tường bên ngoài và mái nhà cũng tránh bất kỳ sự rò rỉ nước hoặc thâm nhập thông qua các bức tường.    

ĐỘ BÁM DÍNH

15/10/2015 | 09:45

SUZUKA có độ bám dính hoàn hảo trong thực tế, nó có thể được áp dụng trên bất kỳ loại vật liệu và bất kỳ hỗ trợ xây dựng (bê tông, kim loại, gỗ, nhựa, thủy tinh, Tissue)

ĐỘ ĐÀN HỒI

15/10/2015 | 09:23

SUZUKA là một nước sơn dựa acrylic. Những hạt này mang tính cách mạng được sử dụng trong việc xây dựng SUZUKA cũng là acrylic. Sự kết hợp này mang lại một độ đàn hồi quan trọng của lớp phủ chính nó.

LỚP SƠN SUZUKA CÓ KHẢ NĂNG LÀM GIẢM MỨC ĐỘ ÂM THANH

14/10/2015 | 11:50

Các ứng dụng thích hợp nhất cho thấy tác dụng cách âm của SUZUKA là việc sử dụng SUZUKA về việc xây dựng công nghiệp.        

VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT

09/10/2015 | 13:50

SUZUKA là một lớp phủ cách nhiệt nên rất hiệu quả cho các vật liệu trên bất kỳ các loại xây dựng (dân cư, công nghiệp, nông nghiệp, khí đốt và lĩnh vực dầu mỏ). Lớp phủ cách nhiệt này có thể được áp dụng trên bất kỳ hỗ trợ xây dựng như: bê tông,...