Tiết kiệm năng lượng là yêu cầu hàng đầu của chúng tôi

Vào năm 1979 lần đầu tiên ra mắt (COOL TOP SI SUPER) Series sơn phản xạ năng lượng mặt trời và đã được cấp bằng sáng chế cấu tạo phản xạ năng lượng mặt trời.