SƠN PHẢN XẠ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐẦU TIÊN CỦA NHẬT BẢN (Bán ra năm 1979)

ỨNG DỤNG TRÊN NHIỀU LĨNH VỰC

09/10/2015 11:00

SUZUKA có một phạm vi rộng các ứng dụng. này chủ yếu là vì các kết dính cao và độ đàn hồi hiệu quả.

SUZUKA được áp dụng vào ngành công nghiệp, ngành residancial, khí & ngành dầu cũng như một sự hỗ trợ mềm như lều và houces vinyl. SUZUKA cũng được sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp (cụ thể và / hoặc mái tôn nhà chứa máy nông nghiệp)

Bạn có thể tìm thấy một số ví dụ về ứng dụng của Suzuka trong từng ngành TẠI ĐÂY.

 

                      

Chia sẻ sản phẩm với bạn bè qua Facebook